אבי אגמ פיקוח בניה

יומן פיקוח מס.    

  מזג אוויר:    פרויקט :
שונות ציוד פועלים מנ"ע תיאור העבודה יום: תאריך: סעיף:
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

סיכום פגישות והערות:

 

 

 

 

 

 אבי אגמ פיקוח בניה

8080927@gmail.com   

מייל -              

אבי אגמ פרסום שיווק מיתוג יחסי ציבור לעסקים